دیدیه دروگبا ماشین گل زنی سال های گذشته چلسی از مسئولین این تیم تقاضا کرد تا قرارداد کاپیتان اول خود یعنی جان تری را تمدید نمایند.

جواهر سیاه ساحل عاجی گفت در زمان حضور من در چلسی این باشگاه همیشه بازیکنان بزرگی داشت که من از بازی کنار آنها احساس غرور میکردم.

من ،فرانک،جان،اشلی،پتر و بسیاری دیگر از بازیکنان رویای خداحافظی از مستطیل سبز با لباس چلسی را داشتیم.

همه ما برای آنچه در این تیم انجام دادیم احترام قائلیم.ما نتوانستیم اما مسئولان چلسی باید اجازه دهند تا اخرین اسطوره از نسل ما به جای ما کفش هایش را در بریج بیاویزد.

تری قابلیت این را دارد تا مثل گیگز ، پویول و بازیکنانی از این قبیل فوتبال را در باشگاه محبوبش به پایان برساند.