بنا به گزارش رسانه‌های ایتالیا، باشگاه میلان دومین پیشنهاد رسمی چلسی برای جذب آلسیو رومانولی مدافع 21 سالش را رد کرد.

 

روزنامه گازتا اسپورت خبر داد: پس از آنکه میلان پیشنهاد 30 میلیونی چلسی برای جذب رومانولی رد کرد چلسی با مبلغ 45 میلیون یورو به پیش آمد تا این مدافع 21 ساله را جذب کند اما روسونری این پیشنهاد نجومی شیرهای لندن را نیز رد کرد.

 

آلسیو در تیم‌ملی زیر 21 سال ایتالیا به همراه روگانی دفاع مستحکمی برای آتزوری ساخته است. باشگاه‌های زیادی خواهان این مدافع جوان و آینده دار هستند.