جان تری با کارت قرمزی که دیروز در مقابل ساندرلند دریافت کرد احتمالا دوبازی بعدی تیمش را از دست میدهد.نگاهی داریم به 7 کارت قرمزی که وی در دوران حرفه ای اش دریافت کرده است