نیمه دوم
یه نفوذ عالی از اسکار که توپو به دهانه دروازه ارسال کرد که کاستا به این توپ نرسید و ضربه ی ادن هم راهی به دروازه واتفورد پیدا نکرد
گل برای واتفورد برخلاف جریان بازی و غفلت ایوانویچ و ازپلیکوعتا
حملات شدیدی چلسی در این دقایق که به توپ بستن دروازه واتفورد را
یک شلیک از پشت محوطه توسط ماتیچ که توپ بدون برخورد با کسی به بیرون میره
حملات همه جانبه به روی دروازه واتفورد ادامه دارد
موزس برای چلسی میخواد به بازی بیاد او جایگزین پدرو شد
یک هند مسلم برای چلسی گرفته نشد گویا داور فک کرده والیباله
بحملات وحشتناک و ادامه دار به روی دروازه واتفورد که تنها دلیلی که الان عقبیم بدشانسی و داور بوده
باتشوایی به جای اسکار به میدان امد
تکل های وحشیانه  واتفوردی ها روی پای بازیکنان چلسی و بی تفاوتی های داور(احمق ) بازی
سسک بجای ماتیچ به میدان آمد
گلللللللللل باتشواییییییییی
شلیک محکم ادن و دفع ناقص گلر و ریباند باتشوایییییییی
یه خطای مسلم پشت محوطه برامون اعلام نشد  (لعنت بر این داور)
توپی که در دهانه دروازه بیرون کشیدن واتفوردی ها
گللللللللللللللللللللللللللللللل کاستااااااااااااااااااااااااااااااااااا
چه پاسی میده این فابرپاس سوپر پاس سسک
دیگو دیگو دیگو
۵ دقیقه وقت تلف شده
با بدشانسی توپ باتشوایی به تیر دروازه خورد تا بازی ۳-۱ نشه
وتمام ۲-۱ واتفورد را شکست دادیییییییییییییمممممممم