هافبک آلمانی سابق چلسی انتقال کانته را یک انتقال درخشان توصیف کرد و به توصیه کرد خود را به بازی در یک باشگاه بزرگتر وفق دهد.

بعد از انتقال هافبک فرانسوی تیم لستر سیتی به چلسی، میشائیل بالاک این انتقال را درخشان توصیف کرد و از نظر او برای برآورده کردن انتظارات و نیاز های تیم چلسی کانته نیاز به پیشرفت دارد.

بالاک: " بازیکنان چلسی در سطح خودشان بازی نمی کردند. به همین دلیل چلسی تصمیم درستی برای این انتقال گرفت. او بازیکن کلیدی در لسترسیتی بود.

 

نمایش و سبک بازی او در تیم فرانسه من را یاد ماکلله می اندازد. فکر می کنم او به تیم صلابت لازم و بالانس کافی بین حمله و دفاع را می دهد."