به نظر می رسد با اخراج امروز کاپیتان تری در بازی ساندرلند دوران حضور این بازیکن متعصب در چلسی به پایان رسید .

در دقایق پایانی دیدار امروز چلسی با ساندرلند تری با دریافت کارت قرمز از زمین مسابقه اخراج شد تا مسابقه بعدی تیمش را از دست بدهد و بدین ترتیب فصل برای او به پایان برسد . در نهایت چلسی با نتیجه سه بر دو نتیجه را به ساندرلند واگذار کرد .

از طرفی باشگاه هیچ پیشنهادی برای تمدید قرار داد به تری نداده و قصد ندارد تا او را در چلسی نگه دارد بنا بر این در برنامه های فصل بعد کنته نیز جایی ندارد و به نظر می رسد که دوران حضور این بازیکن متعصب و وفادار در چلسی به پایان رسید .