چلسی قصد ندارد دست از تلاش برای استخدام کولیبالی بردارد.

 

به گزارش چلسی نیوز ، از ایتالیا خبر رسیده چلسی قصد ندارد دست از تلاش برای استخدام کالیدو کولیبالی بردارد. آنتونیو کونته فهمیده که باید برای جذب کولیبالی مدافع میانی ناپولی پیشنهادشان را تا ۵۰ میلیون یورو افزایش دهند. ناپولی میخواهد مدتفعش را حفظ کند و آنها قرارداد جدیدی را برای کولیبالی آماده میکنن