پنالتییییییی برای چلسی روی توپ گیری عالی سزار و جرکت عالیش
گلللللللللللل ادن هازاااااااااااااااااردددددددددد
دقیقه ۵۱ تعویض برای وستهام
چلسی بازیو کاملا در دست دارد در این دقایق
یک کرنر روی همکاری ویلیان و اسکار: که از دست رفت
تکل خشن روی پای اسکار
حرکت عالی ویلیان و شوت او که ادریان به کرنر فرستاد
کرنر از سمت چپ برای اسکار که توپ باز هم به کرنر رفت
کرنر از چپ با ضربه ی سر خوب کاپیتان که با اختلاف کمی به بیرون رفت
دقیقه ۶۶ بالاخره دیمیتری پایت برای وستهام به میدان آمد
حرکت عجیب و غریب ادریان و چیزی نمانده بود کاستا توپو از او بگیرد
خطا به روی اسکار پشت محوطه جریمه:که حودش ضربه را زد و به دیواره دفاعی برخورد کرد:که البته یه هند مسلم اتفاق افتاد و بازم ناداوری
خطا برای وستهام چسبیده به محوطه جریمه : خطایی که سزار مرتکب شد
پایت پشت ضربه... خداروشکر بخیر گذشت:کرنر
گل برای وستهام دقیقه ۷۶ :(
تعویض های چلسی هم نتیجه نداده است تا اینجای کار
گلللللللللللللللللللللللللللل کاستااااااا
پایان بازی با برتری ۲-۱ چلسی