ترکیب اصلی در این بازی:
کورتوا
ایوانوویچ تری کیهیل آزپیلیکوئتا
میکل ماتیچ
 ویلیان فابرگاس هازارد
کاستا

بازی آغاز شد!
ثانیه ی 35 پاس عجیب سسک فابرگاس چیزی نمانده بود کار دست تیم چلسی بده و دفوئه میرفت که تک به تک بشه اما کیهیل مرتکب خطا شد و کارت زرد دریافت کرد
ضربه ایستگاهی به دیواره دفاعی برخورد کرد و بلوکه شد.
دقیقه 3 :بازی آرام شده و دوتیم در خط میانی پر اشتباه هستند.
دقیقه 6 نفوذ سزار آزپلی کوئتا به داخل محوطه ساندرلند که حصلی رو به همراه ندارد
دقیقه 8 :پاس های بی هدف و بی برنامه از سوی هردوتیم
دقیقه 10: نفوذ عالی از ادن هازارد به داخل محوطه جریمه ساندرلند و ضربه ی کم جون ویلیان
دقیقه 13:حرکت خوب  از بازیکنان چلسی روی پاس هازارد و اولین کرنر برای آبیها
دقیقه 14 : گلللللللللللللللللللل پاس هازارد برای کیهیل و پاس کیهیل که اتفاقی به کاستا رسید و کاستا بای یک ضربه عالی دروازه ساندرلند رو باز کرد
دقیقه 15:حرکت خوب کاستا و پاس خوب فابرگاس برای ویلیان و سانتر او که بازیکنان ساندرلند تو پ رو برگردوندند
دقیقه 19  : ضربه سر دفوئه به تیر دروازه کورتوا برخورد کرد که البته داور آفساید اعلام کرد
دقیقه 21 : بازی کمی آرام شده و ساندرلند نیمچه حملاتی را ترتیب میدهد و چلسی هم بدنبال گل دوم از رو ضد حمله!
دقیقه27: بازیکنان چلسی با پاسکاری در  پشت محوطه ساندرلند سعی در نفوذ دارند.
دقیقه 31:روی یک ضد حمله برای ساندر لند میرفت تادروازه چلسی باز شه که این اتفاق نیوفتاد
دقیقه 33 :برخورد شدید بورینی و جان تری.آرنج کاپیتان با سر بورینی برخورد کرد و اورا به زمین انداخت!
دقیقه 36: فشار ساندرلندیها بیشتر شده اما توان ایجاد موقعیت خطرناک را ندارند
دقیقه 40: روی حرکت کاستا ضربه سزار از زاویه بسته با دخالت دروازه بان ساندرلند توپ به بیرون رفت
دقیقه 41 یک ضربه والی دراوزه چلسی باز شد 1-1خزری زننده گل
دقیقه 43: نزدیک بود بدلیل خطای کیهیل کارت زرد دوم را دریافت کند که این اتفاق نیوفتاد
دقیقه 45+:بازی احساسی بازیکنان ساندرلند باعث شد تا تیم چلسی در دقایق پایانی با پاس با سر سزار و ضربه ی ماتیچ به گل برسد
پایان نیمه اول
نمرات بازیکنان در نیمه اول
کورتوا 6.0
کیهیل 6.2
تری 6.5
سزار 7.4
ماتیچ 6.9
میکل 6.5
سسک 6.4
هازارد 6.6
ویلیان 6.5
کاستا 7.7
آغاز نیمه دوم
دقیقه 48 : پاس هازارد کاستا را تک به تک با دروازبان کرد اما سیو دروازبان ساندرلند مانع از گل سوم شد
دقیقه 51: کار تکنیکی هازارد با خظای کاپیتان ساندرلند همراه شد و پزشک تیم به زمین آمد تا هازارد را مداوا کند ظاهرا هازارد مشکلی نداره و به زمین برگشت
دقیقه 54:تعویش برای ساندرلند و آمدن اوشی به میدان برای ساندرلند موقعیت خوبی که برای ساندرلند با تکل کیهیل از بین رفت
دقیقه 62: بهترین موقعیت برای دیگو کاستا که کاملا تک به تک بود و حتی میتونست ویلیان رو صاحب توپ کنه اما ضربه رو به بدن دروازه بان ساندرلند کوبید.
دقیقه 64: کرنربرای ساندرلند که با دفع ناقص کورتوا چیزی نمانده بود دروازه آبی ها برای بار دوم باز شه.به خیر گذشت!
دقیقه 67:جا ماندن ایوانویچ و پاسی که به بورینی رسید و ضربه او با عکس العمل بد کورتوا آرام آرام به درون دروازه غلتید.
دقیقه 70:روز افتضاح خط دفاع چلسی تکمیل شد و روی  اشتباه مدافعین گل سوم ساندرلند هم به ثمر رسید.جرمین دفو زننده گل سوم ساندرلند
دقیقه 73 ضربه آزاد برای آبیها.سیو گلر ساندرلند
دقیقه 75:کرنر برای ساندرلندیها.توپ دور شد
دقیقه 85:همچنان ناتوان در ایجاد موقعیت!!!!!!!!!
دقیقه 86: کارت زرد برای تری بدلیل خطا روی دفو
دقیقه 87:خطا چسبیده به محوطه جریمه ساندرلند.به مدافعان حریف برخورد کرد و بلوکه شد
دقیقه 90 و بازی تاخیری بازیکنان چلسی
 پنج دقیقه وقت تلف شده
پاس های رو به عقب اونم وقتی تیم 3-2 عقبه...
کارت زرد دوم برای تری و اخراج در واپسین ثانیه ها
پایان بازی با نتیجه 3-2 طلسم 16 ساله شکست