هازارد عنوان کرد که تیمش برای هر سه امتیاز بازی پا به ورزشگاه آولایت خواهد گذاشت

او افزود: من واقعا از بازی دوشنبه لذت بردم، میدانیم بازی سختی داریم ولی امیدوارم بتوتنیم سه امتیاز را بگیریم!
تماشاگران ما فوق العاده اند چه در اسنتمفوردبریج چه در خارج از خانه!