به نقل از BBC باشگاه اورتون پیشنهاد 63میلیون پوندی به علاوه ی بگویچ را به ازای لوکاکو پذیرفته است.

البته رونالد کومان سرمربی اورتون طی مصاحبه ای اعلام کرده بود که می خواهیم لوکاکو را حفظ کنیم.