برتراند ترایوره مهاجم جوان و آینده دار چلسي در آستانه ی پیوستن به صورت قرضی به تیم اژاکس قرار دارد.