تامی ابراهام مهاجم جوان و اینده دار تیم چلسی که به صورت قرضی به تیم بریستول سیتی پیوسته ،در دو بازی اخیر تیمش خوش درخشیده و توانسته دو گل را به ثمر برساند و نوید یک بازیکن اینده دار را می دهد.