تمام نتایج پیش فصل از قرار زیر است:۴ برد و ۲ شکست خاصل کار شاگردان کنته بود
شاگردان کونته 13 گل زده رویکرد تهاجمی ای از خود به نمایش گذاشتند ۲/۱۶ گل در هر مسابقه و آن هم با حضور بیشتر بازیکنان تیم اکادمی رکورد جالبی به شمار میرود
اما در فاز تدافعی تیم چلسی چندان جالب کار نکرده است بطوریکه دریافت 8 گل خورده در ۶ بازی به هیچ عنوان قابل قبول نیست.
همچنین چلسی توانست در ۲ بازی از ۸ بازی خود کلین شیت کند

بهترین گلزن:
ادن هازارد و اسکار با ۳ گل
برتراند ترائوره ۲ گل
کیهیل و کاستا و لفتوس چیک و چالوباه و پدرو ۱ گل

بهترین پاسور هم ویلیان با ۳ پاس گل