امروز ۹ آگوست مصادف با تولد بهترین کاشته زن لیگ قهرمانان (در فصل قبل) و مرد سال باشگاه در سال ۲۰۱۵-۲۰۱۶ است