حضور در ویارئال یک چالش زیبا برای من است. شور و اشتیاق زیادی برای کمک کردن به تیم دارم. می توانیم کار های بزرگی انجام دهیم و به روند رسیدن به هدف های بزرگ ادامه دهیم. برای من شانس بازی کردن در تیمی همچون همچون ویارئال بسیار مهم است. در حال حاضر خوبم و می خواهم در بالاترین سطح بازی کنم.