به گزارش وب سایت SkySports، تیم شالکه، بر سر انتقال مدافع  غنایی تیم چلسی با این باشگاه به توافق رسیده است و امروز بابا رحمان در آزمایشات پزشکی تیم شالکه شرکت کرده و در صورت قبولی او در این آزمایشات، وی به صورت رسمی به جمع آبی های سلطنتی خواهد پیوست.