عبدل بابا رحمان، روز گذشته راهی اردوگاه شالکه‌ای‌ها در اردوگاه میترزیل در کشور اتریش شد.

 

این بازیکن 22 ساله که سابقه حضور در تیم ملی غنا را دارد، یکشنبه مراحل تست پزشکی خود را انجام داد.

 

 

 

وی که تا تابستان گذشته در تیم آگسبورگ آلمان بازی می‌کرد، در فصل گذشته عضو چلسی شد.

 

گفته می‌شود این بازیکن جوان به صورت یار قرضی در اختیار ژرمن‌ها قرارخواهد گرفت.