گاس هیدینگ دقایقی پیش در کنفرانس خبری پیش از دیدار با ساندرلند حضور پیدا کرد و نکاتی درباره این دیدار عنوان کرد .

او ابتدا در مورد دیدار هفته پیش گفت: دیدار بسیار سخت و پرفشاری را روز دوشنبه پشت سر گذاشتیم و البته درگیری های زیای در انتهای آن رخ داد که باعث تاسف بود.

وقتی درون یه باشگاه بزرگ و حرفه ای کار می کنید باید تمام تلاش خود را انجام دهید و بازیکنان نیز باید به همین صورت عمل کنند و در هر سه بازی آینده تمام توان خود را بگذارند ، ما میخواهیم فصل را به بهترین صورت به اتمام برسانیم .

او در مورد ساندرلند گفت : آن ها مربی بسیار خوبی دارند که تیمش را به بهترین صورت هدایت میکند و بازی بسیار سختی در مقابل آن ها خواهیم داشت ولی قطعا برای پیروزی به میدان خواهیم داشت . ما هیچ مصدوم جدیدی نداریم و تمام بازیکنان آماده هستند .

او در خصوص بازی مقابل لستر گفت : ما از بازی کردن جلوی تیمه قهرمان هیجان زده ایم و روز یکشنبه برای آن ها گارد افتخار باز خواهیم کرد ، آن ها تیم بسیار شایسته ای هستند .