ماتیچ بازیکنی مهم است و نقشی اساسی و کلیدی در سیستم تیم من دارد. در تیم من وجود بازیکنی با ویژگی های او ضروری است و خود نمانیا نیز این مسئله را می داند. گزینه های بسیار زیادی در خط هافبک دارم اما من از داشتن این مشکل خوشحالم!

 

به نظر نمی رسد که آنتونیو کونته علاقه ای به فروش هافبک تنومند صرب خود داشته باشد و شانس یوونتوس برای جذب وی پایین است.