تمرینات چلسی در آمریکا همچنان ادامه دارد . 

 

اعضای تیم فوتبال چلسی که برای انجام بازی های دوستانه عازم امریکا شد به تمریناتشان در این کشور ادامه می دهند .