چلسی نیوز- کارلوس آلبرتو توز در تابستان 2015 پس از سپری کردن دو سال موفق در یوونتوس، راهی بوکاجونیورز شد. در روز های اخیر شایعاتی مبنی بر پیوستن او به تیم های وست هم و ناپولی مطرح شده است. توز در یک کنفرانس خبری در این خصوص صحبت کرد:

من در بوکا خوشحالم. برنامه من این است که دوران بازیگری خود را در  این باشگاه فوق العاده به اتمام برسانم. چلسی و ناپولی مرا می خواستند اما قبل از هرچیزی باید بگویم که خواسته من ماندن در بوکاجونیورز است و من این تیم را ترک نخواهم کرد.