اختصاصی/ چندی پیش انگولو کانته با قراردادی 5 ساله به ارزش 32 ملیون پوند به چلسی پیوست.

حال رانیری سرمربی پیشین این بازیکن درمورد این از دست دادن این بازیکن میگوید:فصل پیش ما کامبیاسو را از دست دادییم و همه برای آن موضوع گریه کردیم،حالا هم ما برای از دست دادن کانته گریه خواهیم کرد.اما فوتبال همچنان برای لستر ادامه خواهد داشت.