اختصاصی/ سان گزارش داد:باشگاه چلسی برای تقویت خط حمله اش درپی جذب روملو لوکاکو است و اورتون هم مبلغ فروش لوکاکو را 75 ملیون پوند اعلام کرده است.

دوستان نزدیک او مدعی شده اند روملو لوکاکو قصد بازگشت به چلسی رادارد،تیمی که قبالا در آن بازی میکرد.

دیگو کاستا قصد ترک لندن را دارد و همچنین اورتون به دنبال آرناتوویچ مهاجم استوک سیتی است واین موضوع میتواند لوکاکو را بیشتر به درب های استمفورد بریج نزدیک کند.