سه دستیار اصلی کونته برای فصل بعد مشخص شدند . 

 

 

1. جیانلوکا کونته |  برادر کوچک آنتونیو کونته که در فصل بعد روی نیمکت مربی گری چلسی در کنار آنتونیو کونته خواهد نشست . 

 

2. استیو هالند | مربی پرسابقه چلسی که دستیار مورینیو و بعد از آن دستیار گاس هیدینگ بوده است و شناخت خوبی از بازیکنان دارد و فصل بعد دست راست کونته خواهد بود . 

 

3. آنجلو آلسیو | دوست صمیمی و نزدیک کونته که سابقه دستیاری کونته در سیه نا را نیز دارد و در فصل بعد همراه آنتونیو کونته خواهد بود .