به گزارش SKY SPORTS ،آنتونیو کونته سرمربی چلسی خبر پیوستن کارلو کودیچینی به کادر مربی گری چلسی را تایید کرد.

آنجلو آلسیو،جان لوکا کونته و استیو هالند دیگر دستیاران کونته در چلسی هستند.