برانیسلاو ایوانویچ کاپیتان دوم چلسی وکاپیتان تیم ملی صربستان در جریان تمرینات چلسی دچار مصدومیت شد.
گفته میشه او برای درمان به کوبهام بازگشته تا سیردرمانی خود را دنبال کند تا برای بازی های رسمی چلسی مشکلی نداشته باشد