سان اسپورت:
یورگن کلوپ با 25 میلیون به دنبال جورجینیو
کاستا ، کین یا آگوئرو تصمیم باشما ...
سم گربه هارو با 3 میلیون پوند ترک خواهد کرد
من مربی انگلیسم ... منو از اینجا (ساندرلند) ببرید

روزنامه میرر اسپورت:
تیتر ها که اکثرا درباره ی سم الردایزه:
ساندرلند مانع تاج گذاری سم شد!
هشدار ساندرلند به اتحادیه انگلیس: اگر اورا میخواهید باید بیش از 1 میلیون پوند بدهید
موراتا به چلسی لینک شد : چلسی با 67 میلیون پوند بار دیگر به دنبال آلوارو موراتا
جوزه خرسند از انتقال پوگبا