گاس هیدینگ سرمربی چلسی افشا کرد که او در ابتدای فصل گزینه اول هدایت لستر سیتی بوده است !

او در این باره گفت : بله آن ها در ابتدای فصل به من پیشنهاد دادن ولی من در آن مقطع تصمیم گرفتم که استراحت بکنم و به در خواست آن ها جواب منفی دادم .

او همچنین در باره پذیرش پیشنهاد چلسی گفت : من هرگز از پذیرش این پیشنهاد پشیمان نیستم ، مربی گری در انگلستان و بالاترین سطح فوتبال دنیا بسیار جذاب است البته که چلسی و یا هر باشگاه دیگر دچار مشکلاتی خواهند شد و این در فوتبال طبیعی است .