آسمیر بگوویچ دروازه بان ۲۹ ساله چلسی گزینه اول اورتون خواهد بود و اگر او به تافی ها بپیوندد دیگو لوپز، دروازه بان ناراضی میلان با قراردادی ۳ ساله راهی بریج میشود تا جانشین قابل اطمینان کورتوا در سنگر آبی ها خواهد باشد