ویکتور لیندلوف مدافع ۲۲ ساله و سوئدی باشگاه بنفیکا با ۲۵ میلیون پوند برای چلسی در دسترس خواهد بود.

طبق گزارش روزنامه پرتقالی رکورد، لیندلوف فصل گذشته در ۱۶ مسابقه برای بنفیکا به میدان رفت و در مسابقات یورو ۲۰۱۶ یار ثابت کشورش بود.

او به عنوان جانشین بلند مدت تری به لندنی ها اضافه خواهد شد.