روزنامه سان اسپورت:

خوان ماتا در سه :مورینیو به ماتا گفته که در یونایتد آینده ی خوبی داری اما باید بدانی از هر سه بازی یک بازی،بازی میکنی!
فسق و فجور های پوگبا در میامی!!!
و لوکاکو ! چه کسی با لوکاکوست؟
اظطراب و هیجان در چلسی : انتقال کاستا به اتلتیکو ؟! به گزارش جاستین آلن چلسی به مدیران اتلتیکو خبر خواهد داد که مایل است کاستا را حفظ کنه!


میرر اسپورت:

وعده های غذایی و پرو تئینی کونته برای هریک از بازیکنان چلسی بصورت جداگانه!
جابجایی ها و تکان های کونته:کونته قصد داره با فشار اوردن روی بازیکنا اونارو به شرایط آرمانیشون برگردونه
یونایتد به ستاره ی فرانسوی نزدیک شد با 100 میلیون پوند :مورینیو قصد داره با این قرارداد با پلی میکر یووه رکورد بزنه