دیدیه دورگبا بازیکن سابق چلسی از کمپ تمرینی رئال بازدید کرد . 

باشگاه رئال مادرید در کانادا اردو زده و مراحل آماده سازی خود را برای فصل جدید در این کشور پیگیری می کند . امروز دیدیه دروگبا بازیکن سابق و اسطوره ایه چلسی از کمپ تمرینی این تیم بازدید کرد و با زیدان به گفت و گو نیز پرداخت .