حتما در طول روز اخیر شاهد کندی در لود شدن سایت بودید که دلیل آن تغییر قالب و یا ... نبود  بلکه سرور های میزبان سرویس دهندمان دچار مشکل شده بود که حل گردید.
از شکیبایی شما ممنونیم.قلب