بالاخره پس از در خواست های متعدد شما مبنی بر ناکارامدی قالب   بعد از مدت ها پوسته ی جدید چلسی نیوز طراحی و به نمایش گذاشته شد امید است مورد قبول و توجه شما بازدیدکنندگان محترم قرار گیرد