علی رغم جذب میچی باتشوایی، باشگاه چلسی همچنان به دنبال تقویت خود در فاز تهاجمی است و آنتونیو کونته، سرمربی این تیم، این بار روی آندره آیو، ستاره سوانسی، نظر مساعد دارد.

 

چلسی امیدوار است تا با پیشنهادی در حدود 12 میلیون پوند بتواند مسئولان سوانسی را راضی به تحقق این انتقال کند.

 

آلوارو موراتا و روملو لوکاکو دیگر گزینه های جدی کونته در فاز تهاجمی هستند اما به نظر می رسد که قیمت مناسب آیو، این سرمربی را به خرید آیو ترغیب کرده است.