سایت ترانسفر مارکت جدید ترین آمار خود را از ارزشمند ترین بازیکنان اعلام کرد . 

این سایت معتبر فهرست ارزشمند ترین بازیکنان لیگ های معتبر را اعلام کرد که بر این اساس ادن هازارد ستاره بلژیکی چلسی به عنوان ارزشمند ترین بازیکن جزیره لقب گرفت .