ترکیب چلسی در اولین بازی دوستانه اش در اتریش مشخص شد .

چلسی که در اردو آماده سازی اتریش به سر می برد تا دقایقی دیگر به مصاف تیم راپیت وین خواهد رفت .