کونته از داشتن این مهاجم 22 ساله خوشحال است و به ستایس از او پرداخته است. او اعلام کرد:


"من فکر می کنم که میچی کاملا برای تیم تاثیر گذار خواهد بود. او یک بازیکن بسیار جوان و قدرتمند است. به خوبی از دو پایش استفاده می کند و یک استعداد بزرگ به حساب می رود.

 

من بسیار خوشحالم که باتشوای را دارم و می دانم که این باشگاه بازیکن بزرگی را برای آینده خریداری کرده است."