آنتونیو کنته سرمربی جدید آبی ها برای بازی اول خود با تیم راپید وین که فردا برگزار خواهد شد با سیستم ۳-۳-۴ بازی خواهد کرد وجود ۳ مهاجم در ترکیب اولیه نکته جالبی خواهد بود

بازیکنانی که در یورو بازی کردند و بازیکنایی که در یورو زیر ۲۱ سال حضور دارند غایبان دیدار فردا هستند