پس از درخشش کانته در لباس لستر و عملکرد قابل قبولش در یورو،این بازیکن فرانسوی تبدیل به هدف اول چلسی در میانه میدان شده.

بند جداسازی قرارداد کانته ۲۵ ساله ۲۰ میلیون پوند است و چلسی مشکلی برای پرداخت این مبلغ ندارد.اما مشکل بزرگ پیشنهاد ۳۵ میلیون پوندی باشگاه چینی به این بازیکن است و باید دید آیا او هم مانند بسیاری از بازیکن های دیگر پول را به بازی در سطح اول فوتبال ترجیه میدهد؟

چلسی پیشتر هم در جذب تکسیرا و پله رقابت را به چینی ها واگذار کرده بود.