از کیت دوم چلسی در فصل 2016/2017 رسما رونمایی شد .