بازیکن سابق چلسی اعتقاد دارد که کونته می تواند در چلسی موفق شود .

چلسی که فصل گذشته را فاجعه وار آغاز کرد و پس از اخرج مورینیو و روی کار آمدن هیدینگ فصل را در رده ای بهتر از دهم خاتمه نداد . حال مارسل دسایی مدافع تنومند و اسطوره ای چلسی اعتقاد دارد که کونته گزینه مناسبی برای چلسی است . 

او در این باره گفت : قبل از شروع فصل می توان گفت که او گزینه مناسبی برای چلسی است اما وقتی این موضوع ثابت می شود که تیمش را طبق فلسفه اش بسازد یعنی بازیکنانی به خدمت بگیرد که بتوانند افکارش را در زمین پیاده کنند . به نظرم چلسی باید حداقل 4_5 بازیکن جدید به خدمت بگیرد و بازیکنانی را از تیم خارج کند تا بتواند موفق شود .