ادن هازارد ، ستاره بلژیکی چلسی در اظهار نظری از زیدان ستاره سال های دور یوونتوس و رئال تمجید کرد و او را بهترین بازیکن تاریخ قلمداد کرد .

هازارد گفت : او بهترین بازیکن تاریخ است اون فوتبال را بسیار زیبا ارائه میداد ، آنقدر سرعت نداشت ولی این توانایی را داشت که هر کار میخواهد با توپ انجام دهد . او همچنین گل های زیادی در فینال های اروپایی و جام جهانی بسمر رسانده است .

اون همچنین در ادامه از ویلیان هم تیمی خود ستایش کرد و گفت : اون این فصل برای چلسی عالی کار کرده و هیچ فرازو نشیبی نداشته و هر کاری برای چلسی انجام داده است او بازیکنی بسیار توانمند است .