برای قرار گرفتن عکس ادن رو جلد فیفا ۱۷ به سایت زیر برید رای بدید

Https://www.easports.com/uk/fifa/cover-vote