پس از عملکرد درخشان ماسوندا در تیم رئال بتیس اکنون مربی تیم زیر ۲۱ سال بلژیک او را دعوت کرده و انتظار میرود او به همراه برادرش تیکا ماسوندا در تیم المپیک بلژیک هم حضور داشته باشند