به گزارش آس اسپانیا دیگو کاستا هر لحظه به در های خروجی باشگاه چلسی نزدیک  میشود . از هیگواین بعنوان گزینه جانشینی او یاد میشود!
به گزارش منابع سوئیسی و آلمانی چلسی هم به مشتریان ریکاردو رودریگز ،مدافع چپ ولفسبورگ،اضافه شد. گفته میشود منچستر سیتی و رئال مادرید از دیگر مشتریان وی هستند!