به نظر می رسد باشگاه چلسی با بازگشت دیگو کاستا به اتلتیکو موافقت کند .

به نقل از آس : اتلتیکو به دنبال مهاجمانی چون هیگوایین ، اوبامیانگ بوده است و تا به حال بر سر کاستا با چلسی وارد مذاکره نشده است اما پس از جذب باتشوایی توسط چلسی باشگاه اتلتیکو فرصت را برای جذب کاستا فراهم دیده است و در خواست خود را برای بازگرداندن این بازیکن به چلسی ارسال کرد است که احتمالا مورد پذیرش چلسی قرار خواهد گرفت .