گفته می شود یوونتوس می خواهد با 20 میلیون یورو ماتیچ را به خدمت بگیرد . 

به نقل از برخی منابع ایتالیایی باشگاه یوونتوس به دنبال نمانیا ماتیچ صرب است . با توجه به مصدومیت خدیرا و کلودیو مارکیزیو یوونتوس به دنبال جانشین برای آن هاست و گفته  می شود ماروتا مدیر یوونتوس به دنبال فراهم کردن یک پیشنهاد برای جذب ماتیچ است ، این پیشنهاد 20 میلیون یورو است و حال باید دید بانوی پیر در جذب این هافبک موفق خواهد شد یا ماتیچ فصل بعد نیز در چلسی توپ خواهد زد .