باشگاه چلسی پیوستن این بازیکن 16 ساله را به جمع آبی پوشان تایید کرد . 

خوان فامیلیا بازیکن 16 ساله هلندیه با استعداد و کاپیتان آکادمیه آژاکس با امضای قرار دادی رسمی و به مدت 5 سال به باشگاه چلسی پیوست . از این بازیکن جوان به عنوان استعداد بزرگ فوتبال هلند یاد می شود .